Resgárdate dos riscos psicosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego_Tríptico

A chegada da COVID-19 cambiou a forma de facer as tarefas, de organizarnos no traballo e como nos relacionamos coas demais persoas. Isto, xunto coa incerteza que provoca esta situación, pode afectar a nosa saúde e tamén xerar tristeza, preocupación ou medo.

É importante saber cales son as situacións dentro do traballo que poden ter consecuencias negativas e que a empresa teña un plan coas actividades que hai que facer para evitar eses riscos laborais.

Resgárdate dos riscos psicosociais na COVID-19 en centros especiais de emprego_Tríptico
Documentación