Biblioteca

Relatorios da xornada técnica “Presentación do Mapa de risco ergonómico de Galicia" no Centro Issga da Coruña

21 de abril de 2017 tivo lugar no Centro Issga da Coruña a xornada técnica “Presentación do Mapa de risco ergonómico de Galicia".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

 

  • PRESENTACIÓN DO MAPA DO RISCO ERGONÓMICO DE GALICIA

Mª Jesús Copa Arias. Xefa de Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do Issga