Relatorios da xornada técnica “Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo" no Centro Issga de Pontevedra

28 de abril de 2017 tivo lugar no Centro Issga de Pontevedra xornada técnica “Mellora da calidade da información recollida nos partes de accidente de traballo".

A documentación dispoñible para a súa descarga foi cedida por:

  • Problemas xurdidos á hora de encher correctamente os partes de accidentes de traballo (PAT)

Manuel Armada Oya. Xefe da Sección de Seguridade. Subdirección Xeral Técnica e Planificación. ISSGA

  • Presentación da guía que describe como cubrir os PAT. Versión xaneiro 2017

Francisco José López Alcantarilla. Xefe do Servizo de Estatística de Sinistralidade Laboral. Ministerio de Emprego e Seguridade Social