Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cartel

Documento en formato cartel que ten como obxectivo concienciar da importancia da prevención dos riscos laborais existentes nas explotacións de gando vacún e indicar as medidas e recomendacións preventivas que permitan eliminalos ou reducilos.

Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún_cartel
Documentación