Informe de actividade 2010

Con esta publicación preténdese dar a coñecer, de xeito responsable e transparente, a actividade do equipo humano do ISSGA, e poñer en valor a necesaria asunción da prevención de riscos laborais polo tecido empresarial, traballadores e traballadoras e, en xeral, pola sociedade galega.

O documento estrutúrase en sete puntos: 

  • Estrutura e organización
  • Recursos
  • Actividade institucional
  • Relacións con outros organismos
  • Actuación técnica
  • Directorio
  • Anexos
Informe de actividade 2010
Documentación