Guía de boas prácticas: PRL no uso de drons

Documento enfocado na análise dos riscos laborais e as medidas preventivas que se deben adoptar no uso de drons. A aparición deste novo actor no ámbito laboral supón tamén que os seus riscos deben ser abordados cun enfoque preventivo.

Guía de boas prácticas: PRL no uso de drons