Biblioteca

Folla de prevención nº 47 - Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios

Nesta nova folla de prevención recóllense os principais aspectos realacionados coa prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios:

  • Introdución e lexislación
  • Coordinación de actividades
  • Documentación de PRL na montaqxe de escenarios ou bancadas
  • Riscos e medidas preventivas
  • Lembra
  • Bibliografía
  • Normativa aplicable

O seu autor é Pablo García Fernández., técnico superior de Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.

Folla de prevención nº 47 - Prevención de riscos laborais na montaxe e desmontaxe de escenarios