Folla de prevención nº 42 - Accesorios de elevación de cargas (III)

Esta terceira e derradeira folla de prevención sobre os accesorios de elevación de cargas trata os aspectos técnicos cando é a empresa usuaria a que fabrica os seus propios accesorios de elevación para poder realizar tarefas de movemento de cargas cos seus guindastres ou outros aparellos de elevación.

O seu autor, ao igual que as dúas anteriores, é Ramón Rodríguez Roel, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais de Fremap.

Folla de prevención nº 42 - Accesorios de elevación de cargas (III)