Folla de prevención nº 41 - Avaliación cualitativa de risco biolóxico

Nesta publicación defínense os axentes biolóxicos, se indica a súa clasificación, describe como realizar unha avaliación simplificada cando existe risco biolóxico e por último, como actuar no caso dunha traballadora embarazada que poida estar exposta a riscos de exposición aos axentes biolóxicos.

O seu autor é Francisco Javier Copa Rodríguez, técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral – ISSGA.

Folla de prevención nº 41 - Avaliación cualitativa de risco biolóxico