Folla de Prevención nº 3 - Exposición laboral a fitosanitarios

Reedición desta Folla de prevención na que se definen os produtos fitosanitarios, a súa composición e clasificación e se describen as actividades a desenvolver no ámbito laboral co obxectivo da protección eficaz da seguridade e saúde dos traballadores expostos a produtos fitosanitarios.

A súa autora é Mª Carmen Arias López, Xefa da Sección de Hixiene de Campo e Analítica do Centro Issga en Lugo. 

Folla de Prevención nº 3 - Exposición laboral a fitosanitarios