Folla de prevención nº 25 - Prevención de riscos laborais de orixe eléctrica (I)

Esta é a primeira dunha colección de follas de prevención dedicadas ao risco de orixe eléctrica.

Nela facilítase información sobre os danos producidos polo risco eléctrico, os efectos da corrente e os tipos de contactos eléctricos.

Os seus autores son:

  • Héctor González Nóvoa 

Arquitecto e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do ISSGA

  • Ángel López Álvarez 

Enxeñeiro industrial e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais do ISSGA

  • Paco Garrido Carballo 

Enxeñeiro técnico industrial e técnico superior en Prevención de Riscos Laborais de FREMAP.

Folla de prevención nº 25 - Prevención de riscos laborais de orixe eléctrica (I)