Folla de prevención n.º 24 - Setembro - Alcohol e traballo

Esta folla contén información de interese sobre as relacións de causalidade entre traballar e consumir alcohol. Despois dunha pequena introdución, facilítase información sobre as accións do alcohol, a clasificación dos seus efectos, como determinar a concentración en sangue en función do alcohol consumido e por último a súa eliminación.

O seu autor é José Manuel Rodríguez Lorenzo, farmacéutico e técnico superior en prevención de riscos laborais do ISSGA.

Folla de prevención n.º 24 - Setembro - Alcohol e traballo