Folla de prevención nº 18 - Marzo 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (I)

É a primeira de dúas follas de prevención adicadas aos riscos eléctricos no sector naval.

Nela facilítase información sobre os factores que determinan a enerxía eléctrica, o percorrido da corrente, os efectos fisiolóxicos e os tipos de contacto.

Os seus autores son:

  • Víctor Eiroa Bermúdez
  • Dolores Gómez Nistal
  • Roberto Martínez Vidal
  • Cristóbal Martínez Villaverde

Todos eles técnicos superiores de PRL de SPM ASIME.

Folla de prevención nº 18 - Marzo 2010 - Riscos eléctricos no sector naval (I)