Folla de prevención nº 17 - Febreiro 2010 - Acoso psicolóxico no traballo ou mobbing

Esta folla contén información de interese sobre o acoso psicolóxico no traballo ou mobbing: introdución, datos estatísticos, definición, perfil dos implicados, orixe, tipos, fases, identificación e avaliación, consecuencias, intervención, liñas de investigación e prevención.

A súa autora é Mª Paz Eyré Vázquez, médica especialista en Medicina do Traballo e técnica superior en Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.

Folla de prevención nº 17 - Febreiro 2010 - Acoso psicolóxico no traballo ou mobbing