Folla de prevención nº 16 - Xaneiro 2010 - A doenza profesional.

Nela defínense os danos derivados de traballo e se facilita información sobre o novo cadro de doenzas profesionais e a súa notificación, a vixilancia da saúde na súa detección así como as peculiaridades das prestacións económicas por doenza profesional.

A súa autora é Nieves Lorenzo espeso, médica especialista en medicina do traballo e Técnica Superior en prevención de riscos laborais do ISSGA.

Folla de prevención nº 16 - Xaneiro 2010 - A doenza profesional.