Biblioteca

Folla de prevención nº 15 - Decembro 2009 - Os equipos de protección individual e a súa correcta utilización

Nela facilítase información sobre os equipos de protección individual (EPI): definición, cándo hai que usalos, requisitos, elección, uso e mantemento, formación e información así como das obrigas dos empresarios e dos traballadores

A súa autora é Mª Jesús Copa Arias, enxeñeira industrial e Técnica Superior de Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.

Folla de prevención nº 15 - Decembro 2009 - Os equipos de protección individual e a súa correcta utilización