Folla de prevención nº 14 - Novembro 2009 - Electricidade estática en oficinas. Lipoatrofia semicircular

Na primeira parte desta folla de prevención facilítase información sobre a electricidade estática en oficinas, os seus perigos e medidas correctoras; a continuación descríbese a lipoatrofia semicircular, as súas causas e factores de risco e como actuar ante ela.

A súa autora é Lucía Ferrón Vidán, doutora en Bioloxía e Técnica Superior de Prevención de Riscos Laborais do ISSGA.

Folla de prevención nº 14 - Novembro 2009 - Electricidade estática en oficinas. Lipoatrofia semicircular