Folla de Prevención nº 11 - Agosto 2009 - Cancro e Traballo (II)

É a segunda e derradeira das publicacións adicadas ao cancro e o traballo.

Nela infórmase sobre os axentes canceríxenos, as actividades laborais onde se manipulan axentes canceríxenos, cómo se avalía o risco, a prevención e redución da exposición e o emprego de equipos de protección individual (EPI).

O seu autor é Francisco Javier Copa Rodríguez, xefe do Equipo Técnico de Hixiene do Centro de Seguridade e Saúde Laboral do ISSGA na Coruña.

Folla de Prevención nº 11 - Agosto 2009 - Cancro e Traballo (II)