Carteis_Mobilización de persoas con mobilidade reducida

Documentos en formato cartel onde se explican as principais técnicas de mobilización das persoas con mobilidade reducida.

A súa autora é Mª Jesús Copa Arias, xefa da sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do ISSGA.

Carteis_Mobilización de persoas con mobilidade reducida
Documentación