Biblioteca

Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio

Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente. No documento considéranse fundamental os riscos producidos nun laboratorio onde exista unha exposición a axentes químicos.

Versións actualizadas en setembro de 2017.

Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio