Relatorios da xornada técnica sobre sobre os "Criterios de aplicación do R.D. 396/2009 sobre Amianto", que tivo lugar no Centro del ISSGA de Pontevedra (Rande) o día 25/09/2009.

No Centro do ISSGA de Pontevedra (Rande-Redondela) tivo lugar a xornada técnica "Criterios de aplicación do R.D. 396/2009 sobre Amianto".

Os relatorios dispoñibles para a súa descarga foron cedidos polos seguintes relatores:

  • Mª Carmen Arroyo Buezo. Xefa da Unidade Técnica no Centro Nacional de Verificación de Maquinaria do Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Documentación