Corta el riesgo químico, peina con seguridad. Prevención en peluquerías_Guía

Documento técnico que ten como obxectivo a concienciación e integración da prevención do risco químico en salóns de peiteado e tratamentos de beleza polo uso continuo e cotiá de tinguiduras e outros produtos.

Corta el riesgo químico, peina con seguridad. Prevención en peluquerías_Guía
Documentación