Actividades

05/04/2022
WEBINAR_Xestión do risco durante o embarazo e a lactación
On line
03/09/2022
TRIACASTELA_Curso de PRL para persoal traballador de atención directa a persoas con dependencia e ax...
Lugo
08/10/2022
FORCAREI_Curso de prevención de riscos laborais para persoal traballador de atención directa a perso...
Pontevedra