Audiovisuais e APP

O ISSGA dispón da súa propia canle a través da cal pon a disposición de todos os cidadáns a súa produción de videos.

VER CANLE DE AUDIOVISUAIS DO ISSGA

Coa app Alertas ISSGA preséntanse ferramentas para achegarlles ás persoas traballadoras contidos técnicos de calidade dun xeito ameno para que incrementen os seus coñecementos na materia. A app inclúe documentación especializada, tests por actividade (árbores apoiadas, amianto...) e un ranking para competir.

VER APP ALERTAS ISSGA