Folla de prevención nº 12 - Setembro 2009 - Gripe Pandémica A (H1N1) 2009: información básica, plan de actuación das empresas

Esta folla contén información de interese sobre o virus: modo de transmisión, síntomas da enfermidade, colectivos de maior risco... así como da actuación que deben levar a cabo as empresas no momento actual.

As autoras son Nieves Lorezo Espeso, Teresa Pérez Blanco (ambas as dúas médicas especialistas en Medicina do Traballo e técnicas do ISSGA ) e Lucía Ferrón Vidán (doutora en Bioloxía e tamén técnica do ISSGA).

Folla de prevención nº 12 - Setembro 2009 - Gripe Pandémica A (H1N1) 2009: información básica, plan de actuación das empresas