A Xunta aposta pola investigación e a innovación aplicada á prevención de riscos laborais para loitar contra a sinistralidade no traballo
10/11/2021
La Xunta apuesta por la investigación y la innovación aplicada a la prevención de riesgos laborales...
04/11/2021
La Xunta seguirá incidiendo en 2022 en la empleabilidad de las mujeres y la conciliación en el...
29/10/2021
La Xunta apoya la formación de 30 personas en materia de seguridad y prevención de riesgos en los...
Máis de 100 persoas reciben formación da Xunta no uso dos exoesqueletos para previr trastornos entre os traballadores en tarefas de carga
28/10/2021
Más de 100 personas reciben formación de la Xunta en el uso de los exoesqueletos para prevenir...
Participamos nunha xornada sobre xestión de espectáculos públicos temporais
26/10/2021
Participamos en una jornada sobre gestión de espectáculos públicos temporales
25/10/2021
Medidas de prevención frente a la covid-19 en los centros de trabajo tras el levantamiento de la...
A Xunta incidirá na Semana Europea da Seguridade e Saúde no Traballo na importancia de previr os trastornos musculoesqueléticos de orixe laboral
24/10/2021
La Xunta incidirá en la Semana Europea de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la importancia de...
A nova estratexia de seguridade e saúde laboral incidirá nos riscos derivados da transformación industrial e as novas formas de traballo
21/10/2021
La nueva estrategia de seguridad y salud laboral incidirá en los riesgos derivados de la...
A Xunta chama en Cangas a seguir a traballar na seguridade laboral a bordo dos barcos de pesca
15/10/2021
La Xunta llama en Cangas a seguir trabajando en la seguridad laboral a bordo de los barcos de pesca
A Xunta promove a incorporación da perspectiva de xénero nos ámbitos da prevención e a saúde laboral
14/10/2021
A Xunta promove a incorporación da perspectiva de xénero nos ámbitos da prevención e a saúde laboral
A Xunta destaca a importancia de avaliar e aplicar medidas de prevención nas empresas para protexer a saúde mental dos traballadores
06/10/2021
La Xunta destaca la importancia de evaluar y aplicar medidas de prevención en las empresas para...
Participamos nun encontro sobre prevención de riscos laborals cos Centros Especiais de Emprego
05/10/2021
Participamos en un encuentro sobre prevención de riesgos laborales con los Centros Especiales de...