Políptico. As empresas ante a gripe pandémica A/H1N1 2009: Plan de actuación

Co fin de ofrecer nun formato máis manexable a “GUÍA PARA A ELABORACIÓN DO PLAN DE ACTUACIÓN DAS EMPRESAS ANTE A SITUACIÓN ACTUAL DE PANDEMIA CAUSADA POLO VIRUS DA GRIPE A/H1N1” do ISSGA, edítase un folleto/resume dela co título ““AS EMPRESAS ANTE A GRIPE PANDÉMICA A(H1N1)2009: PLAN DE ACTUACIÓN”.

Políptico. As empresas ante a gripe pandémica A/H1N1 2009: Plan de actuación
Documentación