Novas do ISSGA http://issga.xunta.gal/portal/rss/novas.html RSS de noticias sobre a actualidade do ISSGA e os campos da seguridade e saúde laboral. gl gl Participamos no Congreso Internacional ORP20 online http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1295.html <div class="bodynew"> <p style="text-align: justify;">A <strong>xerente do ISSGA, Adela Quinzá-Torroja García,</strong> participa neste evento cunha conferencia sobre &quot;<strong>Plan de mellora da seguridade e saúde laboral para a pesca e ... Fri, 18 Sep 2020 09:58:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1295.html 2020-09-18T09:58:00Z Participación do Issga na reunión no ámbito de traballo do Subgrupo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento da CNSST http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1294.html <p style="text-align: justify;"><strong>16 de setembro de 2020. ... Wed, 16 Sep 2020 11:57:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1294.html 2020-09-16T11:57:00Z USO DA MÁSCARA http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1292.html <p style="text-align: justify;">De seguido indícase a información publicada pola Consellería de Sanidade en relación co uso da máscara.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Mon, 14 Sep 2020 12:32:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1292.html 2020-09-14T12:32:00Z A Xunta e o Colexio de Administradores de Fincas presentan unha guía de pautas fronte á covid para poder celebrar xuntas veciñais http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1290.html <ul> <li style="text-align: justify;"><strong> </strong>Entre as recomendacións de carácter preventivo do protocolo figuran evitar reunirse en lugares que dificulten manter as distancias de seguridade, como garaxes, portais ou zonas de paso, ... Wed, 09 Sep 2020 12:26:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1290.html 2020-09-09T12:26:00Z Protocolo de medidas preventivas ante a COVID-19 nos servizos de transporte público regular de uso xeral de viaxeiros con reserva de prazas a favor de estudantes para o curso 2020-2021 http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1289.html <p style="text-align: justify;"><span>A</span> C<span>onselleira de Infraestruturas e Mobilidade publicou a </span>Resolución do 4 de setembro de 2020 pola que se aproba o Protocolo de medidas preventivas ante a COVID-19 nos servizos de ... Wed, 09 Sep 2020 10:35:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1289.html 2020-09-09T10:35:00Z A Xunta lembra a importancia de respectar a obriga do uso de máscaras no ámbito laboral http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1288.html <ul> <li style="text-align: justify;">Así o establece o plan de continxencia fronte ao coronavirus elaborado polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga), que recolle unha serie de recomendacións a ter en conta por parte ... Wed, 02 Sep 2020 08:14:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1288.html 2020-09-02T08:14:00Z Publicado un informe sobre criterios técnicos para a xestión de espectáculos públicos temporais http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1286.html <p style="text-align: justify;">O Instituto de Seguridade e Saúde no Traballo de Galicia (ISSGA) participou nun grupo de traballo no seo da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, que contou coa participación do resto de comunidades ... Wed, 22 Jul 2020 09:52:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1286.html 2020-07-22T09:52:00Z Elaboración do Plan de Continxencia fronte ao coronavirus http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1283.html <p style="text-align: justify;">Un plan de continxencia é un conxunto de instrucións e procedementos complementarios ou alternativos aos utilizados normalmente na empresa de xeito que esta poida manter a súa actividade malia que algunhas ... Fri, 10 Jul 2020 14:26:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1283.html 2020-07-10T14:26:00Z Guía ISSGA de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: recintos feriais http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1285.html <p style="text-align: justify;">O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) no exercicio das súas funcións de asesoramento técnico, información e divulgación en materia de prevención de riscos laborais, elabora esta &ldquo;Guía ... Wed, 01 Jul 2020 19:28:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1285.html 2020-07-01T19:28:00Z Guía Issga de recomendacións preventivas no ámbito laboral ante o coronavirus: cerimonias nupciais e outras celebracións relixiosas ou civís http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1284.html <p style="text-align: justify;">O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) no exercicio das súas funcións de <strong>asesoramento técnico, información e divulgación</strong> en materia de prevención de riscos laborais, elabora ... Fri, 26 Jun 2020 12:12:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actualidade/novas/nova_1284.html 2020-06-26T12:12:00Z