Actividades do ISSGA http://issga.xunta.gal/portal/rss/actividade.html Actividades levadas a cabo ou promocionadas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral gl gl Corta polo pé http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Corta_polo_pe.html <p style="text-align: justify;">Campaña destinada ao sector forestal co obxectivo de reducir os accidentes laborais neste sector. ... Tue, 05 Oct 2021 10:14:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Corta_polo_pe.html 2021-10-05T10:14:00Z Traballos en cubertas_O importante é baixar con vida http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Traballos_en_cubertas.html <p style="text-align: justify;">O risco de <strong>caída de altura</strong> é un risco que pode considerarse transversal, común a multitude de sectores e ocupacións, de especial gravidade en canto ás súas consecuencias e recorrente en o tempo. ... Tue, 21 Sep 2021 12:54:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Traballos_en_cubertas.html 2021-09-21T12:54:00Z Plan Nacional de Sensibilización en seguridade e saúde para o sector pesqueiro http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Plan_sensibilizacion_Pesca.html <div class="bodynew"> <p style="text-align: justify;">O Plan Nacional de Sensibilización en Seguridade e Saúde para o Sector Pesqueiro xorde no seo do Grupo de Traballo Sector Marítimo Pesqueiro (SMP) da Comisión Nacional de Seguridade e ... Tue, 19 Apr 2022 08:16:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Plan_sensibilizacion_Pesca.html 2022-04-19T08:16:00Z Protexe o traballo do persoal veterinario na túa explotación de gando vacún http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Veterinarios.html <p style="text-align: justify;">No Plan de actuación do ISSGA inclúense unha serie de campañas consensuadas polo grupo de traballo de sinistralidade do Consello Galego de Seguridade e Saúde Laboral, que ten entre as súas funcións a realización ... Fri, 08 Apr 2022 13:08:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Veterinarios.html 2022-04-08T13:08:00Z Fai da túa explotación de gando vacún un lugar seguro e saudable http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Gando_vacun.html <h2 style="text-align: justify;">O porqué da campaña</h2> <p style="text-align: justify;">No Plan de actuación do ISSGA inclúense unha serie de campañas consensuadas polo grupo de traballo de sinistralidade do Consello Galego de Seguridade e ... Fri, 01 Apr 2022 07:02:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Gando_vacun.html 2022-04-01T07:02:00Z Amianto http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amianto_act.html <p style="text-align: justify;">Aínda que en España está prohibida a utilización e comercialización do amianto dende o 14 de decembro de 2002, e no ámbito da Unión Europea prohibiuse a utilización de todo tipo de amianto dende o 1 de xaneiro de ... Mon, 08 Feb 2021 10:03:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amianto_act.html 2021-02-08T10:03:00Z Mobilización de persoas con mobilidade reducida http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Mobilizacion_persoas.html <p style="text-align: justify;">A Xunta de Galicia fará chegar ao persoal traballador da Consellería de Política Social a documentación técnica elaborada pola Consellería de Emprego e Igualdade, a través do Instituto de Seguridade e Saúde ... Mon, 21 Mar 2022 07:27:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Mobilizacion_persoas.html 2022-03-21T07:27:00Z Prevención de riscos nas amoladoras_Non te amoles http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amoladoras.html <p style="text-align: justify;">O ISSGA ten a condición de órgano encargado da execución e coordinación das políticas de PRL que se deseñan, co consenso dos interlocutores sociais, pola Xunta de Galicia. ... Wed, 16 Mar 2022 12:54:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amoladoras.html 2022-03-16T12:54:00Z Ola saúde! Contornos laborais saudables http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Ola_Saude.html <div class="bodynew"> <ul> <li style="text-align: justify;">O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) distribuirá 1.500 carteis e 3. ... Fri, 04 Feb 2022 10:22:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Ola_Saude.html 2022-02-04T10:22:00Z A túa vida, sen voltas http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/A_tua_vida_sen_voltas.html <ul> <li style="text-align: justify;">A Consellería de Emprego de Igualdade a través do Issga, en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, deseñou a iniciativa que hoxe se presentou a través dunha webinar a 80 ... Tue, 24 Nov 2020 09:06:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/A_tua_vida_sen_voltas.html 2020-11-24T09:06:00Z