Actividades do ISSGA http://issga.xunta.gal/portal/rss/actividade.html Actividades levadas a cabo ou promocionadas polo Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral gl gl Corta polo pé http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Corta_polo_pe.html <p style="text-align: justify;">Campaña destinada ao sector forestal co obxectivo de reducir os accidentes laborais neste sector. ... Tue, 05 Oct 2021 10:14:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Corta_polo_pe.html 2021-10-05T10:14:00Z Plan de actividades 2021 http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Plan_actividades_2021.html <p style="text-align: justify;">O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA) é un organismo autónomo adscrito organicamente á Consellería de Emprego e Igualdade. ... Mon, 25 Jan 2021 12:53:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Plan_actividades_2021.html 2021-01-25T12:53:00Z Traballos en cubertas_O importante é baixar con vida http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Traballos_en_cubertas.html <p style="text-align: justify;">O risco de <strong>caída de altura</strong> é un risco que pode considerarse transversal, común a multitude de sectores e ocupacións, de especial gravidade en canto ás súas consecuencias e recorrente en o tempo. ... Tue, 21 Sep 2021 12:54:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Traballos_en_cubertas.html 2021-09-21T12:54:00Z A túa vida, sen voltas http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/A_tua_vida_sen_voltas.html <ul> <li style="text-align: justify;">A Consellería de Emprego de Igualdade a través do Issga, en colaboración co Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, deseñou a iniciativa que hoxe se presentou a través dunha webinar a 80 ... Tue, 24 Nov 2020 09:06:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/A_tua_vida_sen_voltas.html 2020-11-24T09:06:00Z Teletraballa con prevención http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Teletraballa_con_prevencion.html <p style="text-align: justify;">O traballo a distancia leva consigo importantes beneficios como a conciliación da vida persoal, familiar e laboral, a redución e aforro de custos, o aumento da produtividade e racionalización de horarios, a ... Wed, 10 Feb 2021 07:53:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Teletraballa_con_prevencion.html 2021-02-10T07:53:00Z Informe xeral de actuacións e xestión_ISSGA_2020 http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Informe_actuacion_e_xestion_2020.html <p style="text-align: justify;">Este documento explicativo do traballo realizado no ano 2020 polo Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) dá resposta ao mandato contido no artigo 13 da Lei 14/2007, do 30 de outubro, polo que ... Fri, 18 Jun 2021 11:00:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Informe_actuacion_e_xestion_2020.html 2021-06-18T11:00:00Z Amianto http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amianto_act.html <p style="text-align: justify;">Aínda que en España está prohibida a utilización e comercialización do amianto dende o 14 de decembro de 2002, e no ámbito da Unión Europea prohibiuse a utilización de todo tipo de amianto dende o 1 de xaneiro de ... Mon, 08 Feb 2021 10:03:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Amianto_act.html 2021-02-08T10:03:00Z Prevención de TME e sobreesforzos http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/actividade_0011.html <p style="text-align: justify;">No ámbito laboral, os trastornos músculo esqueléticos TME son unha das enfermidades máis frecuentes e supoñen un importante problema de saúde, tanto polo custo na calidade de vida das persoas como polo custo ... Tue, 27 Apr 2021 13:21:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/actividade_0011.html 2021-04-27T13:21:00Z Campaña Adeus Estrés! http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Adeus_estres.html <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%" align="justify"><strong>1. ... Thu, 19 Dec 2019 10:18:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Adeus_estres.html 2019-12-19T10:18:00Z Tod@s actitude sen risco http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Cegasal.html <p style="text-align: justify;"><strong>Santiago de Compostela, 18 de xaneiro de 2019</strong>. ... Fri, 18 Jan 2019 13:46:00 GMT http://issga.xunta.gal/portal/contido/actividade/Cegasal.html 2019-01-18T13:46:00Z