Publicacións

Recomendacións preventivas ante o coronavirus no canto coral


Estas recomendacións fanse dun xeito xenérico entendendo que en todos os coros amateur a responsabilidade sobre o autocoidado recae na persoa que canta. Nas entidades profesionais ou con fin profesional, será a propia entidade a que deberá crear as condicións necesarias de Protección, Prevención e Seguridade aos seus empregados seguindo as indicacións das autoridades sanitarias e contando co asesoramento do seu Servizo de Prevención.

Eventos

IX Congreso Internacional de Saúde Laboral e Prevención de Riscos_Madrid


Organizado pola Sociedade  Española de Saúde e Seguridade no Traballo (SESST), baixo o lema “Humanismo empresarial e era dixital: avances  e novos paradigmas do século XXI", terá lugar os días 2, 3 e 4 de decembro en Madrid.