Novas

Hoxe desenvolvemos no Centro Issga de Pontevedra unha xornada sobre as enfermidades profesionais

23 de Xuño , 2017

A prevención das enfermidades profesionais é un dos ámbitos sobre os que se debe traballar de maneira máis intensa, especialmente nos sectores e actividades con maiores índices de incidencia.

Publicacións

Guía de boas prácticas_Issga_Saúde laboral: redeiras


A súa  finalidade é proporcionar unha ferramenta para mellorar a súa saúde laboral coa obligación de seguir estudando e traballando en pro da mellora das súas condicións de traballo.

Eventos

Xornada de difusión nacional do Proxecto SAFE FISHING_Vigo


Trátase dunha ferramenta formativa baseada no uso das tic para a prevención dos riscos laborais e promoción da seguridade no sector da pesca de arrastre.