Novas

A Xunta sinala que a Guía para a Vixilancia da Sáude no Sector Pesqueiro identifica os riscos laborais en función do tipo de frota

22 de Setembro , 2017

Trátase da primeira guía editada neste ámbito por estas 4 rexións e realizada por un grupo multidisciplinar de técnicos de prevención e de médicos de traballo dos institutos de seguridade e saúde laboral destas comunidades autónomas.

Publicacións

Boas prácticas en prevención de riscos laborais. Manual de seguridade no laboratorio


Este manual proporciona información básica para desenvolver o traballo de laboratorio en condicións seguras en consonancia co que marca a lexislación vixente en materia de prevención de riscos laborais. Ademais de abordar os principais perigos e riscos, a guía inclúe normas de conduta e protocolos de actuación en caso de accidente.