Novas

Manuais coas principais recomendacións e medidas de seguridade hixiénico-sanitarias para os distintos eidos do sector turístico

25 de Maio , 2020

Teñen como finalidade orientar as actuacións na fase de reactivación da actividade para garantir a saúde no ámbito da acollida, recepción e atención dos clientes, e no ámbito laboral das persoas traballadoras. As medidas deberán analizarse individualmente para adaptalas á súa singularidade e actualizarse en función das novas indicacións da autoridade sanitaria e a normativa aplicable en cada momento.

Publicacións

Prevención e saúde laboral ante o coronavirus no COMERCIO


Carteis, flyer informativo e guía con recomendacións preventivas actualizada a 20 de maio de 2020 no COMERCIO.

Tamén pode descargar un documento con preguntas frecuentes sobre prevención e saúde laboral ante o coronavirus no comercio.