Perfil do contratante


Dende o Perfil do contratante do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral pode obter información sobre os procedementos de contratación de este organismo, así como acceder á información sobre os procedementos de contratación da Xunta de Galicia.

Órgano de contratación: Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)

Enderezo: Casa da Parra. Praza da Quintana, s/n. 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA

 

Lugar de presentación de ofertas:
Teléfono de contacto: 981 957 018
Fax: 881 999 353
Correo electrónico: issga.subdireccionpersoal@xunta.gal

Procedementos de contratación do Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA)

Procedementos de contratación da Xunta de Galicia