Introdución

Inclúense outros estudos e ferramentas que permiten obter información en relación con diversos aspectos relacionados coas condicións de traballo.

Outros Estudos e aplicacións técnicas

Calculador de Custos de Sinistralidade Laboral


Esta ferramenta ten por obxecto sensibilizar ás empresas da importancia da prevención de riscos laborais. Permítelles calcular os custos económicos que supoñen os danos para a saúde derivados do traballo, a magnitude dos custos non asegurados dos mesmos, e a consecuente perda de competitividade que supón a sinistralidade laboral.