Módulo de Consultas


Esta aplicación facilita aos usuarios o acceso aos resultados obtidos nas enquisas de condicións de traballo desenvolvidas en Galicia no ano 2010. A exportación dos datos permitiralle ao usuario obter táboas de xeito rápido e sinxelo.