Módulo de Consultas

Esta aplicación facilita aos usuarios o acceso aos resultados obtidos nas enquisas de condicións de traballo desenvolvidas en Galicia no ano 2010. A exportación dos datos permitiralle ao usuario obter táboas de xeito rápido e sinxelo.

Enquisas de condicións de traballo

A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas


A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas 

Estudo da situación das empresas en parques empresariais galegos


Estudo da situación das empresas en parques empresariais galegos