Módulo de Consultas

Esta aplicación facilita aos usuarios o acceso aos resultados obtidos nas enquisas de condicións de traballo desenvolvidas en Galicia no ano 2010. A exportación dos datos permitiralle ao usuario obter táboas de xeito rápido e sinxelo.

Enquisas de condicións de traballo

Organización preventiva e condicións de traballo en Galicia. 2017


Para coñecer esta nova realidade do tecido empresarial galego o ISSGA pon en marcha esta nova enquisa, coa que procura coñecer como organizan hoxe as empresas a prevención de riscos laborais, cales son as actuais condicións de traballo e como xestionan os riscos psicosociais e a promoción da saúde no entorno laboral.


As  enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas, escollendo como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, ás empresas ou mesmo empresas localizadas en polígonos industriais.

Portada do libro sobre as condicións de traballo en Galicia 2010

Condicións de traballo en Galicia


Condicións de traballo en Galicia