Módulo de Consultas

Esta aplicación facilita aos usuarios o acceso aos resultados obtidos nas enquisas de condicións de traballo desenvolvidas en Galicia no ano 2010. A exportación dos datos permitiralle ao usuario obter táboas de xeito rápido e sinxelo.

Enquisas de condicións de traballo


As tres enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas. A primeira escolle como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, a segunda ás empresas, e a terceira ás empresas localizadas en polígonos industriais.


 

 

Portada do libro sobre as condicións de traballo en Galicia 2010

Condicións de traballo en Galicia


Condicións de traballo en Galicia 

A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas


A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas