Enquisas de condicións de traballo


As tres enquisas que se presentan están orientadas a estudar e avaliar as condicións de traballo e a xestión da prevención nas empresas galegas. A primeira escolle como poboación de referencia o conxunto dos traballadores, a segunda ás empresas, e a terceira ás empresas localizadas en polígonos industriais.


 

 

Portada do libro sobre as condicións de traballo en Galicia 2010

Condicións de traballo en Galicia


Condicións de traballo en Galicia 

A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas


A xestión da prevención de riscos laborais nas empresas galegas 

Monografías e Estudos técnicos

Enfermidades profesionais en sectores feminizados anos 2009-2014


Como complemento ao estudo realizado sobre os accidentes laborais nos sectores produtivos feminizados en Galicia: Análise da sinistralidade en sectores feminizados-2011, realízase este traballo orientado ás enfermidades laborais naqueles sectores económicos con predominio das mulleres no persoal laboral.

Este estudo foi realizado por Manuel Armada Oya, xefe de sección de Seguridade do Issga.

Silicose


Manuel Gil Fernández, xefe do Equipo Técnico de Medicina Laboral do Centro ISSGA de Pontevedra, elaborou este estudo no que se recollen os aspectos máis importantes relacionados con esta enfermidade.

Portado do Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013

Estudo da evolución da sinestralidade laboral en Galicia, anos 2004-2013


Dentro do Plan de actividades do Issga do ano 2015, a liña de actuación 2 que corresponde ao Observatorio galego de condicións de traballo, trata da evolución da sinestralidade laboral en Galicia. Na actuación inscríbese a publicación dun estudo sobre a sinestralidade laboral en Galicia cos datos dos accidentes nun período de dez anos. Inclúense os datos de sinistralidade laboral do periodo 2004 a 2013.

Outros Estudos e aplicacións técnicas

Calculador de Custos de Sinistralidade Laboral


Esta ferramenta ten por obxecto sensibilizar ás empresas da importancia da prevención de riscos laborais. Permítelles calcular os custos económicos que supoñen os danos para a saúde derivados do traballo, a magnitude dos custos non asegurados dos mesmos, e a consecuente perda de competitividade que supón a sinistralidade laboral.