Xerador de estatísticas


Se desexa obter estatísticas relacionadas coa seguridade e saúde laboral, e non están dispoñibles no epígrafe da nosa web Observatorio, contacte co Issga a través do enderezo electrónico issga@xunta.gal identificándose e indicando o obxecto da estatística, o período temporal, o ámbito xeográfico, os parámetros de interese e o seu nivel de desglose, etc.