A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2019


Descarga de estatísticas do ano 2019