Accidentes de traballo

A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2009


A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2009

A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2008


A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2008

A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2007


A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2007

A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2006


A sinistralidade laboral en Galicia no ano 2006