Enfermidades profesionais

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2019


Portada

Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2019.

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2018


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2018.

Xerador de estatísticas

Se desexa obter estatísticas relacionadas coa seguridade e saúde laboral, e non están dispoñibles no epígrafe da nosa web Observatorio, contacte co Issga a través do enderezo electrónico issga@xunta.gal identificándose e indicando o obxecto da estatística, o período temporal, o ámbito xeográfico, os parámetros de interese e o seu nivel de desglose, etc.