Enfermidades profesionais

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2017


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2017

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2016


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2016.

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2015


As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2015

Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2015.

As enfermidades profesionais en Galicia no ano 2014


Resumo estatístico das enfermidades profesionais ao longo do ano 2014.

Xerador de estatísticas

Esta aplicación de uso libre permítelle xerar estatísticas de sinistralidade laboral baseadas nos partes de accidentes. Dependendo das características da estatística que desexe xerar, poderá empregar distintos parámetros.