Prevención e control da lexionela. Actualización da norma UNE 100030:2017

Inscrición pechada

Data de inicio: 19 de Xuño , 2019
Data de fin: 19 de Xuño , 2019
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: Galicia
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 NOVA NORMA UNE 100030:2017. PREVENCIÓN E CONTROL DA PROLIFERACIÓN E DISEMINACIÓN DA LEXIONELA EN INSTALACIÓNS: OPORTUNIDADES, FORTALEZAS E DEBILIDADES
Milagros Fernández de Lezeta. Directora xeral. ANECPLA

11.00 TOMA DE MOSTRAS E ANÁLISE DE LEXIONELA
Gemma Carrión Galindo. Directora técnica. Laboratorio Aerobia Ambiental

11.30 DESCANSO

12.00 INSTALACIÓNS DE RISCO E REQUISITOS DO PERSOAL TITULAR DA INSTALACIÓN
Paulino Pastor Pérez. Presidente da Federación de empresas de calidad ambiental en interiores (Fedecai). Director xeral de Ambisalud

13.00 NOVOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN E DESINFECCIÓN. EXPERIENCIA NO CHUVI
Víctor Miguel del Campo Pérez. Servizo de medicina preventiva e Unidade de prevención de riscos laborais. Chuvi (Sergas)

13.30 COLOQUIO E PECHE
Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria