Actuacións das mutuas máis alá dun accidente de traballo

Inscrición pechada

Data de inicio: 05 de Abril , 2019
Data de fin: 05 de Abril , 2019
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 SUBSIDIO DE RISCO DURANTE O EMBARAZO E A LACTACIÓN

Adela Rubianes Santos. Directora de prestacións en Galica. ASEPEYO

10.45 TRABALLO SOCIAL: FONDO DE PRESTACIÓNS ESPECIAIS E READAPTACIÓN PROFESIONAL

Ana Otero Sotelino. Traballadora social. FREMAP

11.15 DESCANSO

11.45 A PROTECCIÓN SOCIAL DO TRABALLADOR AUTÓNOMO

Luis Manuel Rodero Díaz. Avogado zona Galicia. MC-MUTUAL

12.15 ACTUACIÓNS DAS MUTUAS EN PREVENCIÓN

Marta Fernández García. Coordinadora de prevención. IBERMUTUA

12.45 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria