Liderado en prevención de riscos laborais

Inscrición aberta

Data de inicio: 28 de Setembro , 2018
Data de fin: 28 de Setembro , 2018
Data de inicio da inscripción: 28 de Xullo , 2018
Data de fin da inscripción: 28 de Setembro , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


PROGRAMA

09.15 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.30 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

09.45 LIDERADO PARA A XERACIÓN DE EXCELENCIA, SAÚDE EMPRESARIAL E SUSTENTABILIDADE

Manuel Bestratén Belloví. Conselleiro técnico. Centro Nacional de Condiciones de Trabajo do Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT)

10.30 LIDERADO VISIBLE EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Antonio M. Alfonso López. Técnico en PRL de FREMAP

11.10 DESCANSO

11.30 HABILIDADES DE LIDERADO NA PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

Rita González Fernández. Responsable da Área Psicosocial. Sánchez-Toledo & Asociados

12.30 TÍTULO PENDENTE

Pedro Casaño Martínez. Director corporativo RRHH. Nueva Pescanova

12.30 MESA COLOQUIO E PECHE

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.