A exposición ao radon no ámbito laboral

Inscrición pechada

Data de inicio: 26 de Xuño , 2018
Data de fin: 26 de Xuño , 2018
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas): 3
Prazas:
Ámbito: Galicia
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


Destinatarios:  persoal técnico do ISSGA e dos servizos de prevención propios da Xunta de Galicia, persoal inspector da Inspección de Traballo e Seguridade Social, técnicos/as das Consellerías de Economía, Emprego e Industria e Sanidade, técnicos dos servizos de prevención alleos, propios e mancomunados e mutuas, técnicos dos gabinetes de seguridade e saúde laboral de organizacións sindicais.

 

PROGRAMA

 

10.00 PRESENTACIÓN

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA

10.05 EXPOSICIÓN LABORAL AO RADON. NORMATIVA ACTUAL E MODIFICACIÓNS EN TRAMITACIÓN

Lucía Ferrón Vidán. Xefa da sección de Hixiene Industrial. ISSGA

10.30 EFECTOS DO RADON SOBRE A SAÚDE. OS MAPAS DA RADON COMO INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN. O MAPA DE RADON DE GALICIA

Alberto Ruano Raviña. Laboratorio de Radon de Galicia. Profesor titular de medicina preventiva e saúde pública. USC

11.15 DESCANSO

11.30 SISTEMAS DE MEDICIÓN DE RADON. VANTAXES E LIMITACIÓNS. BREVE INTRODUCIÓN ÁS SOLUCIÓNS CONSTRUTIVAS

Juan Miguel Barros Dios. Xefe do Laboratorio de Radon de Galicia. Profesor titular de medicina preventiva e saúde pública. USC

12.15 CONTESTACIÓN POLOS RELATORES DE DÚBIDAS CONCRETAS SOBRE OS RELATORIOS

12.30 PRÁCTICA SOBRE COLOCACIÓN DE DETECTORES E MONITORES PARA A MEDICIÓN DE RADON

13.00 PECHE

Fernando González Abeijón. Subdirector xeral Técnico e de Planificación do ISSGA