Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA

Inscrición aberta

Data de inicio: 26 de Abril , 2018
Data de fin: 26 de Abril , 2018
Data de inicio da inscripción: 26 de Marzo , 2018
Data de fin da inscripción: 26 de Abril , 2018
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 TOMA DE MOSTRAS: CANDO, COMO E QUE?

Benito Alonso Montero. Coordinador de Hixiene Industrial de QuirónPrevención

11.00 DESCANSO

11.30 MÉTODOS ANALÍTICOS: CARACTERÍSTICAS. O INFORME ANALÍTICO

Elena Santamariña Pena. Técnica de Seguridade e Saúde Laboral do Issga Pontevedra

12.15 O LABORATORIO DE REFERENCIA DE HIXIENE ANALÍTICA DO ISSGA

Antonio Lama Varela. Xefe de Sección de Hixiene Analítica do Issga Pontevedra

13.00 VISITA AO LABORATORIO DE REFERENCIA DE HIXIENE ANALÍTICA DO ISSGA

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.