Laboratorio de referencia de hixiene analítica do ISSGA

Inscrición pechada

Data de inicio: 26 de Abril , 2018
Data de fin: 26 de Abril , 2018
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


Acción formativa incluída na relación de actividades programadas polo ISSGA con motivo do Día Mundial da Seguridade e a Saúde no Traballo_28 de abril.

PROGRAMA

09.45 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.00 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.15 TOMA DE MOSTRAS: CANDO, COMO E QUE?

Benito Alonso Montero. Coordinador de Hixiene Industrial de QuirónPrevención

11.00 DESCANSO

11.30 MÉTODOS ANALÍTICOS: CARACTERÍSTICAS. O INFORME ANALÍTICO

Elena Santamariña Pena. Técnica de Seguridade e Saúde Laboral do Issga Pontevedra

12.15 O LABORATORIO DE REFERENCIA DE HIXIENE ANALÍTICA DO ISSGA

Antonio Lama Varela. Xefe de Sección de Hixiene Analítica do Issga Pontevedra

13.00 VISITA AO LABORATORIO DE REFERENCIA DE HIXIENE ANALÍTICA DO ISSGA