Calidade e mellora continua na seguridade e saúde no traballo

Inscrición pechada

Data de inicio: 13 de Abril , 2018
Data de fin: 13 de Abril , 2018
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito:
Lugar de celebración: Centro Issga de Pontevedra


PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Representante de Aprosal

10.30 FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS E A SÚA INFLUENCIA NA SST

José Luis Míguez Tabarés. Catedrático da Escola de Enxeñería Industrial e coordinador do Máster en Prevención de riscos laborais. Universidade de Vigo

11.00 DESCANSO

11.30 CALIDADE E MELLORA CONTINUA EN SST DESDE A PERSPECTIVA DOS SPA

Carmen Ameijeiras Canosa. Directora técnica de Galicia. QuirónPrevención

12.00 CALIDADE E MELLORA CONTINUA EN SST DESDE A PERSPECTIVA DOS SPP-SPM

Álvaro García Escobar. Xefe de prevención, saúde laboral e empregabilidade. PSA Peugeot Citroën Vigo

María Blanco Casal. Técnica de prevención de riscos laborais. ASIME

13.15 CERTIFICACIÓN DE PERSOAS UNE-EN ISO 17024:2012. APLICACIÓN A PROFESIONAIS DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

Elena González González. TSPRL- CSS en Aquática Ingeniería Civil. Vogal de Construción de APROSAL

13.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Representante de Aprosal

 

 Organiza:

  • Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral - ISSGA

Colabora:

  • Asociación de profesionales de Seguridad y Salud Laboral de Galicia - APROSAL