PRL na actividade forestal

Inscrición aberta

Data de inicio: 06 de Novembro , 2019
Data de fin: 06 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 06 de Outubro , 2019
Data de fin da inscripción: 06 de Novembro , 2019
Duración (en horas): 3
Prazas:
Ámbito: Galicia
Lugar de celebración: Centro Issga de OurensePROGRAMA

 

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

José Ignacio Lema Piñeiro. Director da Axencia Galega da Industria Forestal (XERA)

José Elier Ojea Ureña. Presidente de Fearmaga

Adela Quinzá-Torroja García. Xerente do Issga

10.30 FERRAMENTAS DO ISSGA PARA A PRL NA ACTIVIDADE FORESTAL

Héctor González Nóvoa e Estrella Cancio Fernández. Técnicos do Issga

Carlos Iglesias Dapena. Técnico de FINSA

José Ángel González Ríos. Técnico de Fearmaga

Roberto Manteiga López. Técnico de ENCE

11.15 DESCANSO

11.45 ORGANIZACIÓN PREVENTIVA NA ACTIVIDADE FORESTAL. CASOS PRÁCTICOS

José Ángel González Ríos. Técnico de Fearmaga

Roberto Manteiga López. Técnico de ENCE

Manuel Pérez Pérez. Técnico de FINSA

12.30 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

 

Colabora:

 

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.