Violencia externa no traballo

Data de inicio da inscrición 28 de Outubro , 2019

Data de inicio: 28 de Novembro , 2019
Data de fin: 28 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 28 de Outubro , 2019
Data de fin da inscripción: 28 de Novembro , 2019
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Ourense


Acción formativa de divulgación enfocada ao coñecemento de aspectos puntuais ou novos relacionados coa prevención de riscos laborais, así como a presentación de nova documentación e resultados obtidos en proxectos de investigación aplicada ou estudos sectoriais.