PRL nos condutores profesionais

Inscrición aberta

Data de inicio: 15 de Novembro , 2019
Data de fin: 15 de Novembro , 2019
Data de inicio da inscripción: 15 de Outubro , 2019
Data de fin da inscripción: 15 de Novembro , 2019
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Ourense


Xornada técnica inicialmente prevista para o 24/05/2019 que foi aprazada por motivos organizativos.

PROGRAMA

09.30 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

09.45 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.00 A PRL NOS CONDUTORES PROFESIONAIS

Angel López Álvarez. Xefe do Centro de Issga-Ourense

10.30 OS RISCOS E OS ACCIDENTES DOS CONDUTORES NO ÁMBITO LABORAL

Mª Victoria de la Orden Rivera. Coordinadora do Observatorio Estatal de Condicións de Traballo (INSST)

11.15 DESCANSO

11.45 O FACTOR HUMANO NA SEGURIDADE LABORAL VIARIA

Mª Jesús Copa Arias. Xefa da Sección de Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada do Issga

12.15 A XESTIÓN DA PREVENCIÓN DOS RISCOS LABORAIS NAS ACTIVIDADES PROFESIONAIS DO CONDUTOR

Miguel Vázquez Martínez. Técnico do Servizo de Prevención Mancomunado de APETAMCOR

12.45 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

Solicitude de inscrición

Por favor, introduza os datos que se lle mostran a continuación tendo en conta que, no caso de ser desempregado, non debe cubrir os datos relativos á empresa. Os campos marcados con asteriscos (*) son obrigatorios.

Datos personais

Datos da empresa

Cubrir só no caso de non ser desempregado. Cubrir só no caso de escoller a opción outros.

Os datos persoais solicitados formarán parte dun ficheiro automatizado, debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, cuxo responsable é o ISSGA e cuxa finalidade é xestionar as actividades e servizos solicitados, e informar de outras actividades do ISSGA. Como responsable do ficheiro, ISSGA garante o cumprimento da Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal. O interesado poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.