Muller no agro_Guía de boas prácticas ISSGA_PRL durante o embarazo e a lactación

Inscrición pechada

Data de inicio: 22 de Febreiro , 2019
Data de fin: 22 de Febreiro , 2019
Data de inicio da inscripción: Inscrición pechada
Data de fin da inscripción: Inscrición pechada
Duración (en horas):
Prazas:
Ámbito: España
Lugar de celebración: Centro Issga de Ourense


PROGRAMA

10.00 RECEPCIÓN DE ASISTENTES E ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN

10.15 PRESENTACIÓN

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria

10.30 PERSPECTIVA DO SECTOR. CARACTERÍSTICAS DA MULLER EN SITUACIÓN DE EMBARAZO, POSPARTO E LACTACIÓN. BOAS PRACTICAS PARA EVITAR OS RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS E BIOLÓXICOS NESTAS SITUACIÓNS

Myriam Garabito Cociña. Xefa de sección de Recoñecementos e Análise. Centro ISSGA - Lugo

11.15 BOAS PRACTICAS PARA EVITAR OS RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIAIS NO EMBARAZO E NA LACTACIÓN. EFECTOS SOBRE A SAÚDE

Mª Paz Eyre Vázquez. Xefa do Equipo técnico de Medicina Laboral. Centro ISSGA - Lugo

12.00 COLOQUIO E PECHE

Representante do Issga / Consellería de Economía, Emprego e Industria